Музичка школа “Корнелије Станковић“ у Прокупљу тренутно се дели на шест одсека:

  • Одсек Клавир                – шестогодишње школовање
  • Одсек Хармоника        – шестогодишње школовање
  • Одсек Виолина             – шестогодишње школовање
  • Одсек Гитара                 – шестогодишње школовање
  • Одсек Кларинет           – шестогодишње школовање
  • Одсек Соло Певање     – четворогодишње школовање
  • Припремни разред