Музичка школа “Корнелије Станковић“ у Прокупљу тренутно се дели на шест одсека:

  • Одсек Клавир               – шестогодишње школовање
  • Одсек Хармоника       – шестогодишње школовање
  • Одсек Виолина            – шестогодишње школовање
  • Одсек Гитара                – шестогодишње школовање
  • Одсек Кларинет           – четворогодишње школовање
  • Одсек Соло Певање   – двогодишње школовање
  • Припремни разред