Banner-insturmenti

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

КЛАВИР:

 • Данијел Дојчиновић – професор 
 • Јована Јојић – професор
 • Марија Анђић – професор
 • Кристина Станковић – професор
 • Иван Божиловић – професор
 • Страхиња Жижић – професор
 • Наталија Рашић – професор
 • Саша Миленковић – наставник
 • Милена Раденовић – наставник
 • Мирјана Мијалковић – наставник
 • Никола Миладиновић – наставник
 • Весна Лилић – професор – корепетиција


ХАРМОНИКА:

 • Љубомир Вукићевић – професор
 • Душан Марковић – професор
 • Светлана Везенковић – наставник
 • Владимир Павловић – наставник


ВИОЛИНА:

 • Вук Дробњак – професор


ГИТАРА:

 • Славко Сремчевић – наставник


СОЛО ПЕВАЊЕ:

 • Ана Крстић – професор

 

КЛАРИНЕТ:

 • Никола Стефановић – професор


ТЕОРЕТСКА НАСТАВА:

 • Данијела Бараћ – професор
 • Миљана Павловић – професор
 • Маја Митровић – професор
 • Бранкица Павловић – професор
 • Сузана Судимац – професор
 • Дејан Томић – професор
 • Лидија Митровић – професор
 • Лана Вукашиновић – наставник
 • Александар Петровић – професор
 • Оливер Младеновић – професор

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ:

 • Владимир Дробњак – директор школе
 • Љубомир Вукићевић – помоћник директора школе
 • Драгана Павловић – секретар школе
 • Дејан Стојаковић – педагог школе
 • Иван Стојановић – нототекар
 • Горица Манић – шеф рачуноводства
 • Марко Симић – административни радник
 • Синиша Јовановић – домар
 • Горица Митровић – хигијеничар
 • Јасмина Ђорић – хигијеничар