Banner-insturmenti

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

КЛАВИР:

 • Кристина Станковић – професор 
 • Јована Јојић – професор
 • Сања Сутон Станковић – професор
 • Иван Божиловић – професор
 • Страхиња Жижић – професор
 • Наталија Рашић – професор
 • Милица Вељић – наставник
 • Милена Раденовић – наставник
 • Мирјана Мијалковић – наставник
 • Никола Цветковић – наставник
 • Весна Лилић – професор – корепетиција

ХАРМОНИКА:

 • Љубомир Вукићевић – професор
 • Душан Марковић – професор
 • Никола Миладиновић – наставник
 • Владимир Павловић – наставник
 • Оливер Младеновић – наставник

ВИОЛИНА:

 • Вук Дробњак – професор

ГИТАРА:

 • Славко Сремчевић – наставник

СОЛО ПЕВАЊЕ:

 • Ана Крстић – професор

КЛАРИНЕТ:

 • Никола Стефановић – професор

ТЕОРЕТСКА НАСТАВА:

 • Миљана Павловић – професор
 • Маја Митровић – професор
 • Сања Стојковић Антовић – професор
 • Бранкица Павловић – професор
 • Сузана Судимац – професор
 • Дејан Томић – професор
 • Лидија Митровић – професор
 • Светлана Вукашиновић – наставник
 • Александар Петровић – професор

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ:

 • Владимир Дробњак – директор школе
 • Љубомир Вукићевић – помоћник директора школе
 • Драгана Павловић – секретар школе
 • Дејан Стојаковић – педагог школе
 • Иван Стојановић – нототекар
 • Горица Манић – шеф рачуноводства
 • Јелена Милачић – административни радник
 • Синиша Јовановић – домар
 • Горица Митровић – хигијеничар
 • Јасмина Ђорић – хигијеничар