Slika Kornelija Stankovica

МУЗИЧКА ШКОЛА “КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“
Василија Ђуровића Жарког 1
18400 Прокупље

Контакт телефон: 027/322-636
Факс:                         027/322-636
Директор:                027/328-334

Email:                        muzickapro@gmail.com

Рачуноводство:      msprofinans@gmail.com

Секретар:                 muzickaprosek@gmail.com

Педагог:                   kspedagog@gmail.com

Нототекар:              muzickapronot@gmail.com

Email контакт