Slika Kornelija Stankovica

МУЗИЧКА ШКОЛА “КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“
Василија Ђуровића Жарког 1
18400 Прокупље

Контакт телефон: 027/322-636
Факс:                         027/322-636
Директор:                027/328-334

Email:                       

Рачуноводство:     

Секретар:                 

Педагог:                   

Нототекар:             

Email контакт